Актуальні зміни до патентного законодавства України

16 серпня 2020 року набрали чинності:

  • Закон № 816-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства»,
  • Закон № 815-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями».

Закони було офіційно опубліковано в газеті "Голос України" 15 серпня 2020 р.


Закон № 816-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» удосконалює охорону прав інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі й гармонізує національне законодавство з положеннями права Європейського Союзу у цій сфері відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Законом № 816-IX:

  • розширено перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;
  • передбачена можливість подання заявок в електронній формі;
  • надано право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;
  • уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи лікарських засобів;
  • розширено перелік прав та обов'язків суб'єктів прав на винаходи (корисні моделі);
  • передбачена можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).

Закон № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» також спрямований на узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.

Законом Закон № 815-IX передбачено:

  • щодо торговельних марок: подання заявки в електронній формі; уточнено підстави для відмови в реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки; реєстрацію колективної торговельної марки; уточнено порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією (за Мадридською системою), посилення санкцій за порушення прав на торговельні марки;
  • щодо промислових зразків: додатковий критерій охороноздатності (індивідуальний характер); правову охорону незареєстрованих промислових зразків; подання заявки в електронній формі; можливість поділу заявки; строк чинності прав - не більше 25 років; зміну виду охоронного документа (з патенту на свідоцтво); можливість досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті(«post-grant opposition»).

Окремо слід наголосити, що для боротьби з таким негативним явищем як «патентний тролінг», а також з метою його попередження в майбутньому Законом № 815-IX встановлено додатковий адміністративний спосіб анулювання реєстрацій - так званий механізм «post-grant opposition» (визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті). Це дасть змогу швидше та ефективніше боротися та запобігати виникненню патентного тролінгу, коли недобросовісні особи зловживають правами на промислові зразки, які не є новими, що здебільшого має місце на митному кордоні.

Законами № 815-IX та № 816-IX також внесено відповідні зміни до Господарського та Цивільного кодексів, законів «Про правову охорону винаходів та корисних моделей», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Декрету Кабінету Міністрів «Про державне мито».


Послуги нашого адвокатського бюро включають юридичний супровід суб’єктів підприємництва та приватних осіб на всіх етапах створення, використання та передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності. Працівники бюро також нададуть допомогу у захисті та відновленні порушених прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також отриманні компенсації завданих збитків.