IT Право

Стрімкий розвиток IT галузі в Україні призвів до розширення індустрії, де затребувані не тільки розробники і тестувальники, а і фахівці із юридичного супроводу IT бізнесу. Оскільки більшість своїх продуктів ІТ компанії в Україні продають за кордон, окрім досвіду та знань із різних сфер права (адміністративного, корпоративного, комерційного, кримінального, трудового, фінансового тощо), наше адвокатське бюро ефективно застосовує принципи та специфіку міжнародних правових норм із врахуванням основних світових технологічних трендів.

Наше адвокатське бюро також допоможе роз’яснити існуючу законодавчу базу і захистити інтернет-бізнес від різних правових порушень в судах та інших державних органах, враховуючи європейський досвід захисту комерційної таємниці та IT безпеки.

Серед широкого кола юридичних послуг IT галузі наше бюро здійснює:

 • розробку проектів ліцензійних угод на програмне забезпечення, договорів про спільну розробку програмного забезпечення;
 • комплексну допомогу у веденні Інтернет-бізнесу та електронної комерції, розробка проектів і супровід процесу підписання пов'язаних з ним договорів: надання послуг за допомогою Iнтернету, купівля-продаж товарів через веб-сайти, призначені для користувача угоди, умови про конфіденційність;
 • побудову найоптимальніших шляхів реалізації онлайн торгових майданчиків, інтернет-магазинів і платформ ігор, супровід договорів з платіжними системами і банками;
 • консультування з питань застосування криптовалют у господарській діяльності;
 • правовий супровід запуску ІТ-компанії, а саме: договори купівлі-продажу обладнання, хостингу, на управління ІТ-інфраструктурою, ІТ-консалтингом, ІТ-аутсорсингом;
 • консультування з питань законодавства у сфері інформаційної безпеки та захисту даних, включаючи Директиву NIS та GDPR (або General Data Protection Regulation), проведення аудиту діяльності щодо збору, обробки, зберігання, використання різних категорій інформації на відповідність законодавству;
 • розробку корпоративних документів для забезпечення захисту даних: політики щодо роботи із даними, положення щодо конфіденційної інформації та комерційної таємниці, регламенти стандартизованих процесів, шаблони документів (в т.ч. адаптація документів міжнародних компаніях до вимог українського законодавства для подальшого використання структурними підрозділами в Україні), розробка договорів з питань конфіденційності;
 • консультування у сфері криптографічного захисту інформації, в т.ч. з регуляторних та правових питань, включаючи ліцензування господарської діяльності у галузі криптографічного захисту інформації;
 • правове опрацювання скарг та заяв, що надходять від фізичних осіб та регуляторних органів у зв'язку з витоком, збором, обробкою, доступом та використанням інформації;
 • представлення інтересів клієнтів у досудових/судових спорах та розслідуваннях кіберінцидентів, здійснення нагляду та координація дій форензік-експертів, консультантів з інформаційної безпеки, IT спеціалістів та персоналу в цілому під час розслідувань кіберзлочинів;
 • представлення та захист інтересів клієнтів перед органами державної влади, що забезпечують кібербезпеку та правоохоронними органами;
 • адвокатська допомога при обшуку ІТ-компанії, допиті програміста чи виклику до правоохоронного органу;
 • юридичний захист при неправомірному використанні сторонніми особами програмного забезпечення чи інтелектуальної власності;
 • правову допомогу при розміщенні медіа контенту, фотографій та іншої інформації в глобальній мережі.

В багатьох аспектах послуги в галузі IT права пересікаються із сферою захисту прав інтелектуальної власності, представництва в органах державної влади, трудових правовідносин, кримінального процесу тощо. Залежно від конкретної ситуації бюро може надати повний комплекс послуг необхідних для отримання ефективного рішення по справі.