Адміністративне право / Представництво в державних органах

Багаторічна взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування та розуміння особливостей українського регуляторного середовища дозволяє нам ефективно надавати нашим клієнтам послуги в галузі адміністративних правовідносин, в т.ч. представництва їх в державних органах, налагодження їх ефективної взаємодії з державними органами, оцінки регуляторних ризиків та можливого їх впливу на бізнес-результати, захисту інтересів клієнта в контролюючих органах та адміністративних судах.

Основні послуги в галузі адміністративних правовідносин:

  • представництво інтересів наших клієнтів (зокрема, ведення переговорів) в органах державної влади (в т.ч. на регіональному та центральному рівнях) та органах місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративно-правового характеру (реєстраційні послуги, дозвільна документація, ліцензування тощо);
  • надання консультацій щодо можливих регуляторних ризиків з точки зору бізнесу та розроблення засобів їх пом’якшення;
  • аналіз наслідків запропонованих законодавчих змін та їх впливу на бізнес наших клієнтів;
  • захист інтересів клієнта в контролюючих і правоохоронних органах, надання правової допомоги під час перевірок і при отриманні запитів контролюючих і правоохоронних органів;
  • повний юридичний супровід при проведенні контролюючими органами перевірок дотримання вимог законодавства про працю та оформленням трудових відносин із найманими працівниками;
  • адміністративне (позасудове) оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, оскарження актів перевірок податкових та інших контролюючих органів;
  • підготовка процесуальних документів та захист інтересів клієнтів в адміністративних судах (зокрема, в апеляційній та касаційній інстанціях) та у справах про адміністративні правопорушення.
Значною мірою адміністративні правовідносини перетинаються із галузами податкового, митного, трудового, земельного права, правовідносини у сфері нерухомості. Залежно від конкретного випадку бюро може надати повний комплекс юридичних послуг необхідних для отримання ефективного рішення.