Досудове врегулювання спорів та медіація

Досудове врегулювання спору – це оптимальний варіант для швидкого та найбільш економічно вигідного врегулювання конфліктної ситуації, оскільки розгляд спорів у судах не завжди є ефективним інструментом для захисту інтересів клієнта. Досудове врегулювання супроводжується претензійним листуванням. Одна сторона висуває свої вимоги у вигляді претензії, а відповідач, в свою чергу, надає мотивоване заперечення.

Одним з видів досудового врегулювання спорів є медіація – процес досудового врегулювання суперечок за допомогою третьої незацікавленої особи – медіатора. До беззаперечних плюсів медіації належать: швидкість процедури розгляду конфлікту, відсутність формалізму та гнучкість процесу медіації, повна конфіденційність, можливість сторін конфлікту впливати на результати його вирішення, можливість зберегти позитивні відносини з контрагентом в майбутньому, значна економія коштів на веденні судового процесу.

Якісна та своєчасна допомога нашого адвокатського бюро у досудовому вирішенні конфліктних ситуацій допоможе зекономити час, матеріальні та моральні ресурси, а також у конструктивній взаємодії сторін неупереджено розглянути конфліктну ситуацію та знайти спільні шляхи вирішення розбіжностей.

Супровід досудового врегулювання спорів спеціалістами нашого бюро включає:

  • аналіз конфлікту та інтересів сторін і підготовка клієнта до переговорів або медіації;
  • розробка юридичної стратегії досудового врегулювання спору;
  • медіація конфліктів між компаніями, між власниками або акціонерами компаній, конфліктів між компаніями та їхніми клієнтами/покупцями/споживачами;
  • консультування щодо укладання угод за наслідками медіації;
  • юридичний супровід клієнта при проведенні медіації третьою особою/організацією;
  • представництво інтересів клієнта в переговорах;
  • підготовка мотивованих претензій, заяв, попереджень та інших документів;
  • підготовка відповідей на претензію;
  • підготовка адвокатського запиту;
  • підготовка договору про проведення процедури медіації.