Європейський суд з прав людини

Європейський суд з прав людини – міжнародна судова установа, куди Ви можете звернутися, якщо вважаєте, що Ваші права, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини, були порушені представниками держави та державних органів, національними судами при винесенні рішень у Вашій справі, правоохоронними органами при здійсненні кримінального переслідування, а також при здійсненні волевиявлення на виборах, реалізації права на свободу вираження поглядів, при користуванні та розпорядженні своїм майном, і в багатьох інших випадках.

Однак Конвенція містить базові умови прийнятності, яким мусять відповідати заяви. Нове Правило 47 Регламенту Суду, що набуло чинності 1 січня 2014 року, зробило суворішими правила звернення до Суду. Суд розглядатиме скаргу, якщо:

 • скарга стосується порушення прав, викладених у Конвенції та Протоколах до неї;
 • скарга спрямована проти держави, яка ратифікувала Конвенцію;
 • скарги стосуються фактів, за які несе відповідальність певна державна структура (законодавчий або виконавчий орган, суд тощо);
 • порушення стосується Вас особисто і безпосередньо (Ви маєте «статус жертви»);
 • у національній правовій системі вичерпані усі засоби правового захисту, в тому числі у найвищій судовій інстанції;
 • заява, заповнена належним чином подається протягом шести місяців після дати винесення остаточного рішення на національному рівні;
 • предметом скарги має бути невиправдане втручання у Ваше фундаментальне право, а не просто скарга на те, що судове рішення було несправедливим чи неправильним.

Європейський суд з прав людини може присудити грошову компенсацію, а також визнати факт порушення державою Ваших прав, що може послужити підставою для скасування незаконних судових рішень, прийнятих раніше в Вашій справі.

Адвокатське бюро надає повний спектр юридичних послуг, пов'язаних зі зверненням до Європейського суду з прав людини.

Наші послуги:

 • представництво інтересів у Європейському суді з прав людини, заповнення формуляру заяви, складання та подання скарги;
 • аналіз правових підстав для звернень до Європейського суду з прав людини, зокрема на предмет дотримання умов прийнятності заяви;
 • представництво у судових інстанціях України з метою вичерпання всіх національних засобів правового захисту;
 • додаткові заходи захисту прав в межах національної юрисдикції на підставі рішення Європейського суду з прав людини.