Корпоративне право / реєстраційні послуги

В галузі корпоративного права адвокатське бюро пропонує клієнтам швидкі, якісні та ефективні правові рішення будь-яких питань, що виникають у зв'язку з розпорядженням корпоративними правами, розробкою статутних документів та організацією роботи статутних органів компаній, участю у корпоративних спорах, захистом корпоративних прав в судовому порядку.

Також бюро пропонує послуги з реєстрації підприємств та суб’єктів господарської діяльності будь-яких форм, отримання необхідних дозвільних документів та ліцензій для проведення обраної клієнтом діяльності.

Основні послуги практики корпоративного права:

 • підготовка проектів статутних документів, договорів акціонерів, внутрішніх нормативних документів та положень компанії, розробка та оптимізація структури корпоративного управління, оформлення рішень органів управління;
 • консультування з питань фінансового моніторингу інформації про кінцевих бенефіціарних власників;
 • організація та забезпечення проведення загальних зборів учасників або акціонерів;
 • юридичний аудит (Due diligence) діяльності компанії (як комплексний, так і щодо окремих аспектів діяльності), зокрема:
  • юридичний аудит хронології діяльності підприємства – включає аналіз документації створення і реєстрації компанії, експертиза корпоративних актів та статутних документів, корпоративної структури, компетенції органів управління, документації щодо розміщення цінних паперів і питання правомірності володіння активами, правомірність прийнятих загальними зборами рішень, виявлення ризикових ситуацій, конфліктів та їх аналіз;
  • юридичний аудит управлінської і кадрової систем – експертиза внутрішніх документів компанії, які регулюють її діяльність у цілому, так і окремих підрозділів. Аналіз локальних актів, які регулюють трудові відносини всередині підприємства. Експертиза правомірності трудових відносин та наявності ризиків існування конфліктів;
  • юридичний аудит активів - експертиза правового статусу власності майна підприємства (рухомого, нерухомого). Вивчення порядку та умов придбання майна, легітимності процедур, визначення та аналіз можливих ризиків;
  • юридичний аудит господарської діяльності – аналіз правомірності господарської діяльності підприємства, включаючи необхідність спеціальних дозволів і реєстрацій, ліцензій;
  • юридичний аудит договірної практики - правова оцінка поточної договірної практики компанії, включаючи зовнішньоекономічну діяльність на предмет аналізу порядку укладення, виконання та зберігання договорів. Аудит можливих ризиків застосування податкових санкцій, ризиків невиконання господарських зобов'язань та наявності претензій третіх осіб;
 • супровід операцій з корпоративними правами, цінними паперами, в т.ч. підготовка контрактів, об'єктом яких є цінні папери або частки у статутному капіталі підприємства, консультування з питань випуску і розміщення цінних паперів, супровід емісії цінних паперів на всіх її етапах, збільшення і зменшення статутного капіталу;
 • представництво інтересів учасника (акціонера) перед товариством, іншими учасниками (акціонерами) товариства, органами державної влади, перед третіми особами, в процесі реалізації корпоративних прав, надання консультацій для учасників (акціонерів) щодо отримання дивідендів, ініціювання скликання загальних зборів, участі у вирішенні стратегічних питань діяльності товариства тощо;
 • досудовий та судовий захист корпоративних прав та прав акціонерів, в т.ч. у судових справах про незаконність рішень органів управління господарських товариств, відновлення прав на корпоративні права, а також в інших спорах, пов'язаних з корпоративним управлінням, спорах за позовами акціонерів.

Основні реєстраційні послуги:

 • реєстрація підприємств та компаній усіх форм власності та організаційно-правових форм (в т.ч. в іноземних юрисдикціях), представництв і дочірніх підприємств, громадських організацій, фізичних осіб - підприємців.
  Комплексний підхід до реєстрації суб'єктів господарювання (їх перереєстрації), який включає підготовку статутних документів, спілкування з державними реєстраторами, представниками контролюючих органів, дозволяє нам надати клієнтові зазначені послуги «під ключ».
 • реєстрація змін, в т.ч. виду діяльності, керівника, учасника, назви та місцезнаходження юридичної особи, адреси реєстрації фізичної особи - підприємця, розміру статутного капіталу, виходу або виключенню зі складу учасників господарських товариств тощо;
 • документальне оформлення та супровід процедури реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) юридичних осіб;
 • юридичний супровід ліквідації (припинення) суб’єктів господарювання, представництв юридичних осіб-нерезидентів.

Основні послуги сфери ліцензування та отримання іншої дозвільної документації:

 • консультації щодо необхідності та умов отримання дозвільної документації, включаючи дозволи, ліцензії, сертифікати;
 • підготовка документів та супровід отримання ліцензій (інших дозвільних документів) на різні види господарської діяльності;
 • організація і проведення передліцензійних перевірок на об'єктах;
 • юридична підтримка взаємодії органу ліцензування та клієнта (ліцензіата) у процесі контролю за діяльністю останнього.