Представництво в державних органах

Багаторічна взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування дозволяє нам ефективно надавати нашим клієнтам послуги представництва їх в державних органах, налагодження їх ефективної взаємодії з державними органами, захисту інтересів клієнта в контролюючих органах та адміністративних судах.

Основні послуги щодо представництва в державних органах:

 • надання правових консультацій та представництво інтересів клієнта в органах державної влади (в т.ч. на регіональному та центральному рівнях) та органах місцевого самоврядування з питань адміністративно-правового характеру;
 • підготовка проектів індивідуальних чи колективних письмових звернень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • оскарження відмови державних органів чи службових осіб у наданні інформації на звернення громадян, в т.ч. у випадку формальної відписки без конкретної відповіді на поставлені запитання;
 • скерування адвокатських запитів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • захист прав клієнта в контролюючих і правоохоронних органах, оскарження актів перевірок та рішень податкових та інших контролюючих органів;
 • адміністративне (позасудове) оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень в порядку адміністративного судочинства (зокрема, в апеляційній та касаційній інстанціях);
 • надання комплексного захисту прав клієнта у справах про адміністративні правопорушення;
 • представлення інтересів клієнта в адміністративному суді у справах:
  • з приводу прийняття громадян на публічну (державну) службу, її проходження, звільнення із служби;
  • щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;
  • стосовно доступу до публічної інформації;
  • щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
  • з питань оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної влади.

Значною мірою адміністративні правовідносини перетинаються із галузями податкового, митного, трудового, земельного права, правовідносинами у сфері нерухомості. Залежно від конкретного випадку бюро може надати повний комплекс юридичних послуг, необхідних для отримання ефективного рішення.