Cпори з питань інтелектуальної власності

У загальновживаному розумінні «інтелектуальна власність» – це права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об’єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.

Традиційно, інтелектуальну власність поділяють на «авторське право і суміжні права» та «патентне право» (право промислової власності), спільною істотною ознакою яких є те, що об`єктами авторських прав та прав промислової власності виступають саме результати творчої діяльності людини.

Авторським правом регулюються відносини, які виникають в процесі створення та використання літературних, музичних і художніх творів, витворів кінематографії, наукових праць, серед яких необхідно виділити комп’ютерні програми та бази даних.

Інститутом суміжних прав регулюються відносини, пов’язані зі створенням та використанням результатів творчої діяльності (наприклад, виконавська діяльність артистів, фонограми, відеограми тощо).

Патентне право охоплює охорону винаходу за допомогою патенту, захист певних комерційних інтересів за допомогою законодавства про товарні знаки і торгові найменування, а також законодавства про охорону промислових зразків.

Послуги бюро включають юридичний супровід громадян на всіх етапах створення, використання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема:

 • надання консультацій з питань створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, процесу реєстрації та захисту авторського права, прав на винаходи та раціоналізаторські пропозиції, тощо;
 • супровід процесу реєстрації прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема авторських прав, супровід отримання патентів на винаходи, корисні моделі, тощо;
  Ми готуємо і подаємо всі необхідні документи для реєстрації, контролюємо розгляд, оперативно відповідаємо на запити патентних відомств і супроводжуємо процедуру до видачі клієнту свідоцтва або патенту.
 • договірну роботу, пов'язану з правами інтелектуальної власності;
  Зокрема, розробляємо необхідні ліцензійні, авторські та інші договори, за потреби забезпечуємо їх реєстрацію у компетентних органах.
 • супровід ліцензування та операцій з купівлі-продажу (передачі) прав інтелектуальної власності;
 • судовий та адміністративний захист прав інтелектуальної власності, зокрема визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (post-grant opposition);
  Громадянин на свій розсуд може звернутися за захистом свого порушеного права не тільки до суду, а й до відповідного державного органу управління або громадської організації. Він може звернутися до вищої організації відповідача, до творчої спілки, до якої входить відповідач, до антимонопольного органу. Наше адвокатське бюро представляє інтереси клієнтів у судових справах про захист авторських прав, скасування патентів і свідоцтв тощо.
 • супровід позасудового вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, представництво у процесах медіації та арбітражних провадженнях;
 • заходи захисту прав інтелектуальної власності при митному оформленні та інші заходи протидії поширенню контрафактної продукції.