Трудове право

Адвокатське бюро ефективно поєднує багаторічний практичний досвід супроводу питань застосування підприємствами трудового законодавства з ґрунтовним знанням новацій трудового права, що дозволяє досягати успіху для наших клієнтів.

Зокрема, бюро має великий досвід у розробці колективних договорів, трудових договорів та контрактів, договорів про повну матеріальну відповідальність, про нерозголошення комерційної інформації та багатьох інших. Також ми активно консультуємо щодо порядку звільнення працівників, скорочення штату, переведення на іншу посаду, зміни істотних умов праці та інших питань трудового законодавства.

Послуги бюро у галузі трудового права, включають:

 • консультації з трудового законодавства як в усній так і в письмовій формі з посиланням на вимоги законодавства та судову практику щодо захисту прав як роботодавця так і працівника при звільненні, поновленні на роботі, реорганізації та скороченні штату (чисельності), стягнення заробітної плати та інших обов’язкових виплат, відшкодування моральної та матеріальної шкоди тощо;
 • юридичний аналіз та приведення кадрової документації підприємства у відповідність до вимог законодавства, а також рекомендації щодо усунення виявлених зауважень;
 • розробку локальних та розпорядчих документів підприємства;
 • розробку механізмів і документації для врегулювання трудових аспектів у випадку реструктуризації бізнесу, скорочення штату або ліквідації компанії;
 • консультації щодо обов'язкових гарантій для пільгових категорій працівників, планування робочого часу та відпусток; рекомендації щодо вихідної допомоги та виплат при звільненні;
 • юридичний супровід розслідувань нещасних випадків на підприємстві;
 • повний юридичний супровід підприємства в розрізі дотримання вимог трудового законодавства при проведенні контролюючими органами перевірок дотримання вимог законодавства про працю та оформленням трудових відносин із найманими працівниками;
 • оскарження рішень контролюючих органів (приписів, постанов про накладення штрафу) в суді;
 • консультування з питань заборгованості з виплати заробітної плати та розробка планів компенсації, планування податку із заробітної плати;
 • медіацію та супроводження трудових спорів, досудове врегулювання трудових спорів;
 • юридичний супровід трудових спорів в судах як на стороні позивача так і відповідача;
 • консультації щодо охорони і безпеки праці; захист персональних даних, охорона та доступ до інформації;
 • колективні переговори і договори з профспілкою чи радою трудового колективу;
 • консультації щодо працевлаштування іноземних громадян, включаючи отримання відповідного дозволу на працевлаштування;
 • проведення кадрових аудитів юридичних департаментів компаній для оцінки їх ефективності, кваліфікації співробітників і зменшення ризиків.