Трудові спори

Адвокатське бюро ефективно поєднує практичний досвід супроводу трудових спорів з ґрунтовним знанням новацій трудового права, що дозволяє досягати успіху для наших клієнтів. Зокрема, ми надаємо консультації та здійснюємо захист прав клієнта при незаконному звільненні, безпідставному зменшенні заробітної плати, необґрунтованому переведенні на іншу посаду, невиплаті заробітної плати, інших спірних питаннях трудового законодавства.

Клієнти бюро можуть отримати наступні послуги в галузі трудового законодавства:

 • надання юридичних консультацій:

  • з трудового законодавства при працевлаштуванні, укладенні трудових договорів та контрактів, звільненні (в т.ч. при реорганізації та скороченні штату), поновленні на роботі;
  • у випадках порушення трудових прав працівників, зокрема, у випадках зменшення розміру заробітної плати, переведення на іншу посаду без згоди працівника, необґрунтованого притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановлення ненормованого робочого дня або відсутності вихідних, нарахування не прописаних в трудовому договорі штрафів, збільшення тривалості робочого дня (тижня) без індексації заробітної плати незаконного звільнення тощо;
  • щодо обов'язкових гарантій для пільгових категорій працівників, планування робочого часу та відпусток;
  • щодо належних сум вихідної допомоги та виплат при звільненні;
  • з питань стягнення заборгованості із заробітної плати, оплати за час вимушеного прогулу; компенсацій, невиплачених при звільненні працівника, відшкодування моральної та матеріальної шкоди тощо;
  • щодо охорони і безпеки праці;
 • здійснення юридичного супроводу:

  • розслідувань нещасних випадків на підприємстві;
  • колективних переговорів, укладення договорів з профспілкою чи радою трудового колективу;
  • досудового врегулювання трудових спорів;
 • представлення інтересів клієнта у трудових спорах в судах всіх інстанцій, як на стороні позивача, так і відповідача;

 • представлення інтересів клієнта в адміністративному суді у справах з питань прийняття громадян на публічну (державну) службу, її проходження, звільнення із служби;

 • юридичну допомогу у працевлаштування іноземних громадян, включаючи отримання відповідного дозволу на працевлаштування.