Захист у кримінальних справах

Якісна і своєчасна консультація адвоката допоможе запобігти порушенню прав та законних інтересів особи, правильно визначити лінію поведінки і тактику захисту на всіх стадіях кримінального процесу, а також припинити безпідставне кримінальне переслідування ще на стадії досудового слідства.

Адвокатське бюро здійснює захист особи (незалежно від її процесуального статусу) на всіх етапах кримінального провадження, зокрема:

 • підготовка заяви про вчинення кримінального правопорушення (злочину або кримінального проступку), оскарження бездіяльності щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
 • з’ясування обставин справи, надання консультацій з питань взаємодії з органами дізнання або досудового розслідування на стадії відкриття кримінального провадження та досудового розслідування, розробка ефективних стратегій захисту, підготовка висновків про перспективи справи;
 • оперативне реагування на раптові дії правоохоронних та контролюючих органів: обшуки, виїмки, затримання, перевірки та інші надзвичайні події;
  Послуга передбачає кваліфіковану допомогу адвоката у режимі 24/7 для оперативної мінімізації негативних наслідків таких подій;
 • правова допомогу в ході проведення оперативно-розшукових, слідчих, процесуальних заходів правоохоронними органами, а також супровід перевірок контролюючими органами, наслідки проведення яких можуть містити кримінально-правові ризики;
 • захист інтересів підозрюваного (обвинуваченого) на стадії досудового слідства (дізнання), в т.ч.:
  • оцінка характеру та масштабів розслідування,
  • проведення адвокатських розслідувань (направлення адвокатських запитів, збір доказової бази, що підтверджує невинуватість тощо),
  • підготовка заяв та клопотань, а також скарг на незаконні дії (рішення, бездіяльності) слідчого, прокурора або слідчого судді (в т.ч. стосовно арешту на майно, постанов про проведення обшуку або виїмки),
  • оскарження ухвал суду про обрання запобіжного заходу,
  • організація та супровід незалежних судових експертиз,
  • підготовка або правовий аналіз запропонованих угод в кримінальному процесі;
 • захист особи в процесі судового розгляду кримінальних проваджень, в т.ч. підготовка та скерування необхідних процесуальних документів (зокрема, апеляційної та касаційної скарг), участь в якості захисника у судових засіданнях, оскарження вироку (рішення, ухвали) суду в апеляційному та касаційному порядку;
 • представництво та захист інтересів інших учасників кримінального процесу (зокрема потерпілого, свідка, цивільного позивача, цивільного відповідача) під час досудового розслідування, розгляду справи у суді, виконання вироку суду, вжиття заходів з метою відшкодування потерпілому збитків, заподіяних злочином;
 • юридична допомога при знятті судимості і при умовно-достроковому звільненні, правове представництво осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 • представництво інтересів в Європейському суді з прав людини, в т.ч. заповнення формуляру заяви, складання та подання скарги.